YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong chiếc điện thoại di động 

  • A. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.        
  • B. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.
  • C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.             
  • D. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA