AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ thông xuyên qua một vòng dây của cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng có dạng: \(\Phi \) = 2cos100πt (mWb). Cuộn thứ cấp của máy biến áp có 1000 vòng. Biểu thức suất điện động ở cuộn thứ cấp là: 

  • A. e = 200π cos100πt ( V)                  
  • B. e = 200πcos (100πt − 0,5π)( V)
  • C. e = 100ft cos (100πt − 0,5π)( V)                 
  • D. e = 100πcos100πt (V)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>