AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần cảm kháng và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I0 là dòng điện cực đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai đầu tụ điện liên hệ với I0 như thế nào? Hãy chọn kết quả đúng trong những kết quả sau:

  • A. \({I_0} = {U_0}\sqrt {\frac{L}{C}} \)
  • B. \({U_0} = {I_0}\sqrt {\frac{L}{C}} \)
  • C. \({U_0} = {I_0}\sqrt {LC} \)
  • D. \({I_0} = {U_0}\sqrt {LC} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>