AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình của một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox có dạng u = Acos (20πt − 0,5πx), trong đó t tính bằng giây. Chu kì sóng bằng: 

  • A. 10 s.               
  • B.  0,1 s.    
  • C.  20 s.                            
  • D. 2 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>