YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là 

  • A. hiện tượng phát ra quang phổ vạch.     
  • B. hiện tượng giao thoa ánh sáng,
  • C. hiện tượng quang điện.                     
  • D. hiện tượng quang phát quang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA