AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t = l,5s vật qua vị trí có li độ theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

  • A. \(x = 8\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
  • B. \(x = 4\cos \left( {\pi t - \frac{{7\pi }}{6}} \right)cm\)
  • C. \(x = 8\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)cm\)
  • D. \(x = 4\cos \left( {2\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>