YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10−9m đến 3.10−7m là 

  • A. tia tử ngoại.           
  • B. ánh sáng nhìn thấy     
  • C.  tia hồng ngoại.     
  • D.  tia Rơnghen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA