AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I(A); hệ số công suất của đoạn mạch AB là \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\) . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n2 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là \(\frac{{2I}}{{\sqrt 5 }}\) . Mối liên hệ của n2 so với n1 là 

  • A. \({n_2} = \frac{1}{2}{n_1}\)
  • B. \({n_2} = \sqrt {\frac{2}{3}} {n_1}\)
  • C. \({n_1} = \frac{1}{2}{n_2}\)
  • D. \({n_1} = \sqrt {\frac{2}{3}} {n_2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>