AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch điện chỉ có một phần tử (điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L hoặc tụ điện C) mắc vào mạng điện có điện áp \(u = 220\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\left( V \right)\) thì dòng điện trong mạch có \(i = 2\sqrt 2 \sin 100\pi t\left( A \right)\) . Kết luận đúng là: 

  • A. Mạch điện chỉ có điện trở thuần; R = 100Ω 
  • B. Mạch điện chỉ có điện trở thuần; R = 110Ω
  • C. Mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm;  \(L = \frac{1}{\pi }H\) 
  • D. Mạch điện chỉ có tụ điện  \(C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }F\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>