AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan sát ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ ta thấy: 

  • A. ảnh lớn hơn vật          
  • B. ảnh ngược chiều với vật
  • C. ảnh nhỏ hơn vật                                    
  • D. ảnh luôn bằng vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>