YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các loại đường sau, đường nào không phải đường đôi?

  • A. Mantozo
  • B. Galactozo
  • C. Saccarozo
  • D. Lactozo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Galactozo là phân tử đường đơn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>