AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào cấu trúc này mà người ta chia vi khuẩn thành 2 loại là: Gram dương và Gram âm. Cấu trúc đó là:

  • A. Thành tế bào
  • B. Vỏ nhầy
  • C. Màng sinh chất
  • D. Plasmit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở vi khuẩn Gram âm có lớp vỏ nhầy dày còn ở vi khuẩn Gram dương có lớp vỏ nhầy mỏng hoặc không có.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>