• Câu hỏi:

  Trong các loại cacbohydrat sau, loại nào thuộc nhóm đường đa:

  • A. Saccarozo
  • B. Fructozo
  • C. Lactozo
  • D. Xenlulozo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chỉ có xenlulozo được cấu tạo từ nhiều phân tử đường đơn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC