ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc nào có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

  • A. Bộ máy gongi
  • B. Vỏ nhầy
  • C. Màng sinh chất
  • D. Lưới nội chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tất cả các tế bào sinh vật đều được bao bọc bởi màng sinh chất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA