YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm sau:

  I. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
  II. Có tính phân cực
  III. Thành phần chủ yếu của tế bào
  IV. Dung môi hòa tan chất béo
  V. Môi trường cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào

  Những đặc điểm nào nói về nước (H2O)?

  • A. II, III, IV, V
  • B. I, II, V
  • C. II, III, V
  • D. III, V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các đáp án đúng là:

  II. Có tính phân cực
  III. Thành phần chủ yếu của tế bào
  V. Môi trường cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA