YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc nào sau đây ở tế bào nhân thực không có màng bao bọc?

  • A. Bộ máy Gongi
  • B. Lưới nội chất
  • C. Nhân
  • D. Ribosom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ribosom được cấu tạo từ rARN và protein tạo thành các tiểu phần và không có màng bao bọc.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON