AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước tiên tìm xem ở đó có nước hay không?

  • A. Vì nước có thể hòa tan tất cả các chất nên là dung môi tốt nhất cho tế bào
  • B. Vì nước là chất dự trữ năng lượng cho cơ thể sống, thiếu nước tế bào không đủ năng lượng sống
  • C. Vì nước là chất dinh dưỡng cần thiết để tổng hợp nên các đại phân tử của cơ thể
  • D. Vì nước là thành phần chủ yếu của tế bào, không có nước tế bào sẽ chết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nước là thành phần chiếm tỉ lệ cao nhất của tế bào và cơ thể, nếu thiếu nước thì tế bào sẽ bị thay đổi về tính chất do đó sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>