YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một đoạn phân tử ADN (1 gen) của một tế bào nhân thực có chiều dài bằng 4760 A. Tổng số nuclêôtit (nu) và tổng số liên kết cộng hóa trị giữa các nu (liên kết phosphodieste) của đoạn ADN đó lần lượt là:

  • A. 1400 nu, 1398 liên kết
  • B. 1400 nu, 1399 liên kết
  • C. 2800 nu, 2799 liên kết
  • D. 2800 nu, 2798 liên kết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số nucleotit của đoạn gen = 4760/3,4 x 2 = 2800 nucleotit.

  Số liên kết cộng hóa trị giữa các nucleotit  = 2800 - 2 = 2798 liên kết.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA