AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào cấu tạo nên 1 nuclêôtit?

  • A. 1 nhóm phosphas, 1 đường C5, 1 bazo nito
  • B. 1 glyxerol, 1 nhóm phosphas, 2 axit béo
  • C. 1 nhóm phosphas, 1 nhóm amino, 1 bazo nito
  • D. 1 nhóm phosphas, 1 đường C5, 4 bazo nito

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một nucleotit được cấu tạo từ 1 phân tử đường 5C, một gốc phosphas và 1 trong 4 loại bazo nito.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>