AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đơn phân của ADN và ARN khác nhau ở:

  • A. Đường, bazo nito
  • B. Nhóm photphat
  • C. Nhóm photphat, đường
  • D. Bazo nito

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tử đường trong nucleotit của ADN là C5H10O5, còn của ARN là C5H10O4.

  ADN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit là A, T, G, X, còn ARN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit A, U, G, X.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>