ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm sau:

  I. Có hai lớp màng bao bọc
  II. Không có màng bao bọc
  III. ADN mạch kép, vòng, trần
  IV. Nhân con
  V. ADN liên kết với protein tạo thành chất nhiễm sắc.
  VI. ADN mạch kép, thẳng

  Đặc điểm nào có ở nhân của tế bào nhân thực? Vùng nhân của tế bào nhân sơ?

  • A. A. Nhân: II, IV, VI; Vùng nhân: I, III, V
  • B. Nhân: I, IV, V, VI; Vùng nhân: II, III
  • C. Nhân: I, IV, V; Vùng nhân: II, III, VI
  • D. Nhân: I, III, IV, V; Vùng nhân: II, VI

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhân của tế bào nhân thực có màng kép bao bọc, có nhân con và ADN mạch kép, thẳng và liên kết với protein tạo thành chất nhiễm sắc.

  Vùng nhân của tế bào nhân sơ không có màng bao bọc, ADN có dạng mạch kép, trần vòng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA