MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Tại sao cùng một thể tích nhưng nước đá lại nhẹ hơn nước thường?

  • A. Các phân tử nước trong nước đá không có tính phân cực
  • B. Sự phân bố các phân tử nước trong nước đá không đồng đều như nước thường
  • C. Nước đá có mật độ phân tử ít hơn so với nước thường
  • D. Nước đá có ít liên kết hidro hơn nước thường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở trạng thái đông đặc nước đá có mật độ phân tử thấp hơn so với nước ở nhiệt độ thường.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 19664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA