AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các chất sau, chất nào không có bản chất là steroit?

  • A. Insulin
  • B. Estrogen
  • C. Cholesteron
  • D. Testosteron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Insulin có bản chất là protein.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA