AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

  • A. Dầu, mỡ được cấu tạo bởi 1 gốc glyxerol và 3 axit béo
  • B. Dầu được cấu tạo bởi axit béo không no, mỡ được cấu tạo bởi axit béo no
  • C. Dầu, mỡ được cấu tạo bởi 1 gốc glyxerol, 2 axit béo và 1 gốc phosphas
  • D. Các axit béo có tính chất kỵ nước nên dầu, mỡ không tan trong nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dầu, mỡ được cấu tạo bởi 1 gốc glyxerol và 3 axit béo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA