YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường đi của Protein từ khi được hình thành cho đến khi được đưa ra khỏi tế bào sẽ đi qua các cấu trúc theo trình tự như sau:

  • A. Bộ máy Gôngi → Túi tiết → Lưới nội chất hạt → Túi tiết → Màng sinh chất
  • B. Lưới nội chất trơn → Túi tiết → Bộ máy Gôngi → Màng sinh chất → Túi tiết
  • C. Lưới nội chất hạt → Lưới nội chất trơn → Bộ máy Gôngi → Túi tiết → Màng sinh chất.
  • D. Lưới nội chất hạt → Túi tiết → Bộ máy Gôngi → Túi tiết → Màng sinh chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Protein được tổng hợp ở lưới nội chất hạt sau đó được đóng gói để vận chuyển đến bộ máy Gongi để sàng lọc sau đó lại được đóng gói và vận chuyển đến màng sinh chất đưa ra khỏi tế bào để thực hiện chức năng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON