YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các trình tự nu sau, trình tự nào không thể là trình tự của ADN?

  • A. GGGXAATTXA
  • B. AAGGGXUAGX
  • C. XXAGAGXXTA
  • D. TGGAXATAXT

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADN chỉ được cấu tạo bới 4 loại nucleotit là A, T, G, X.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>