YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Liên kết được hình thành giữa axit amin này với axit amin khác để tạo nên cấu trúc bậc 1 của protein được gọi là liên kết gì?

  • A. Peptit
  • B. Hiđro
  • C. Polipeptit
  • D. Glicozit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai axit amin được liên kết với nhau nhờ liên kết peptit.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>