YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Liên kết được hình thành giữa axit amin này với axit amin khác để tạo nên cấu trúc bậc 1 của protein được gọi là liên kết gì?

  • A. Peptit
  • B. Hiđro
  • C. Polipeptit
  • D. Glicozit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai axit amin được liên kết với nhau nhờ liên kết peptit.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON