AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “it” in line 17 refers to……………

  • A. bill
  • B. Congress
  • C. Nineteenth Amendment
  • D. vote

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Clue: A women’s suffrage bill had been presented to every Congress since 1878, but it continually failed to pass until 1920, when the Nineteenth Amendment granted women the right to vote.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>