ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, the positions and colors of the figures in high- tech animation are determined by…………

  • A. drawing several version
  • B. analyzing the sequence from different angles
  • C. enlarging one frame at a lime
  • D. create new frames
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Key words: positions, colors, figures in high- tech animation

  Clue: The computer computers the position and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film” Do vậy chọn đáp án D. using computer calculations. Sử dụng máy tính để tính toán.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 39204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1