AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The higher the content of carbon dioxide in the air is,_____.

  • A. the more heat it retains
  • B. the heat it retains more
  • C. it retains the more heat
  • D. more heat it retains

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Double comparison. The+ comparative, The+ comparative

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>