AMBIENT
 • Câu hỏi:

  …….you help me to send this document to my office by fax?

  • A. Could
  • B. Should
  • C. Would
  • D. Can

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Could you help me to……? Cô làm ơn giúp tôi….?

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>