AMBIENT
 • Identify the underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be corrected

  Câu hỏi:

  These exercises look easy, but they are very relatively difficult for us.

  • A. These exercises
  • B. easy
  • C. relatively
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  bỏ relatively

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>