AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The lost hikers stayed alive by eating wild berries and drinking spring water.

  • A. revived
  • B. surprised
  • C. connived
  • D. survived

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  stay alive= survive (sống sót/ còn sống)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA