YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  We’d better leave them a note. It’s possible they’ll arrive later.

  • A. If they arrive late, we’d better leave them a note.
  • B. We’d better leave them a note as they possibly arrive later.
  • C. They’ll probably arrive later so that we’d better leave them a note.
  • D.  We’d better leave them a note in case they arrive later.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  We’d better leave them a note in case they arrive later.(in case + Vpresent) – possibility in the future.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 39179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)