YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I’d rather you …………..a noise last night; I couldn’t get to sleep.  

  • A. hadn’t made
  • B. wouldn’t take
  • C. didn’t take
  • D. haven’t take
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Would rather sb did sth. (hiện tại) câu giả định trái ngược với qk nên động từ sau chủ  ngữ sẽ chia ở qkht

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 39190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1