AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I’d rather you …………..a noise last night; I couldn’t get to sleep.  

  • A. hadn’t made
  • B. wouldn’t take
  • C. didn’t take
  • D. haven’t take

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Would rather sb did sth. (hiện tại) câu giả định trái ngược với qk nên động từ sau chủ  ngữ sẽ chia ở qkht

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>