AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In spite of her abilities, Laura has been _____ overlooked for promotion.

  • A. repetitive
  • B. repeatedly
  • C. repetition
  • D. repeat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Repeatedly (..adv+adj..)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>