YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Henry has found a temporary job in a factory.

  • A. eternal
  • B. genuine
  • C. permanent
  • D. satisfactory
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Temporary (tạm thời/ nhất thời)# permanent (lâu dài/ cố định)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 39173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)