AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following questions

  Câu hỏi:

  Kay: “I wouldn’t do that if I were you.”      

  John: “_______”

  • A. Wouldn’t you? Why?
  • B. Would you, really?
  • C. I’d rather you didn’t.
  • D. It’s out of the question.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>