AMBIENT
 • Câu hỏi:

  George won five medals at the competition. His parents ____very proud of him.

  • A. can’t be
  • B. can’t have
  • C. must have been
  • D. could have been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  must have been (chắc chắn phải..)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>