AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Life began on our planet about 3,500 million years before.

  • A. Life
  • B. began
  • C. our planet
  • D. before

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  before – ago

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>