ADMICRO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, in computer- assisted animation the role of the computer is to draw the…………..

  • A. first frame
  • B. middle frames
  • C. last frame
  • D. entire sequences of frames

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Key words: computer- assisted animation, role of computer, draw

  Clue: “ in computer animation , although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing” do đó chọn đáp án B. middle frames: các khung hình ở giữa. những đáp án còn lại không phù hợp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>