AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “capture” in the fourth paragraph is closest in meaning to………

  • A. separates
  • B. registers
  • C. describes
  • D. numbers

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Key words: fourth paragraph, capture

  Phân tích: “capture” ở đây là công việc làm gì đó với thông tin từ máy thu để làm thành phim. Chọn B. registers (ghi lại)

  Đáp án còn lại không phù hợp. separates (phân chia) , describes (miêu tả), numbers (đánh số)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA