AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Rót từ từ dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol K2CO3 và 1,25a mol KHCO3 ta có đồ thị như sau

  Khi số mol HCl là x thì dung dịch chứa 97,02 gam chất tan. Giá trị của a là

  • A. 0,24.
  • B. 0,36. 
  • C. 0,18. 
  • D. 0,20.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>