AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2,52 gam kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M là

  • A. Zn
  • B. Ca
  • C. Fe
  • D. Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nSO42- = (6,84 - 2,52)/96 = 0,045 mol

  Kim loại M hóa trị x. Bảo toàn electron:

  2,52x/M = 0,045.2 → M = 28x

  → x = 2 và M = 56: M là Fe

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>