AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (a) Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.
  (b) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.
  (c) Sục hỗn hợp NO2 và O2 vào nước.
  (d) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
  (e) Cho FeO vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
  (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
  Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa khử là

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số thí nghiệm xảy ra oxi hóa khử là: (a), (c), (d), (e).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>