AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện thí nghiệm theo thứ tự:
  + Cho vài giọt phenolphtalein vào 3 ống nghiệm chứa nước được đánh số thứ tự.
  + Cho vào ống thứ nhất 1 mẩu Na nhỏ.
  + Cho vào ống thứ hai 1 mẩu Mg.
  + Cho vào ống thứ ba một mẩu Al.
  Để yên các ống nghiệm một thời gian rồi lần lượt đun nóng. Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Ống 3 trước khi đun nóng không có hiện tượng gì, sau khi đun nóng chuyển thành màu hồng.
  • B. Chỉ có ống 1 dung dịch có màu hồng sau khi đun nóng.
  • C. Sau khi đun nóng, có 2 ống nghiệm chuyển thành màu hồng.
  • D. Trước khi đun nóng, không có ống nghiệm nào có màu hồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi đung nóng có 2 ống nghiệm chuyển sang màu hồng laf ống 1 và ống 2

  Ống 1: Na tan trong H2O ngay ở điều kiện thường

  Na + H2O → NaOH + H2

  Ống 2: Mg tan trong H2O khi đun nóng

  Mg + H2O →  Mg(OH)2 + H2

  tại ống 3, xảy ra phản ứng ở điều kiện thường nhưng nhanh chóng dừng lại do tạo kết tủa keo. Không có gì khác xảy ra khi đun nóng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA