AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Thủy phân tripanmitin và etyl axetat đều thu được ancol.
  (b) Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo.
  (c) Hiđro hóa triolein thu được tripanmitin.
  (d) Thủy phân vinyl fomat thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.
  (e) Ứng với công thức đơn giản nhất là CH2O có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phát biểu đúng là: (a), (b), (d), (e)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>