AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là

  • A. 33,12. 
  • B. 66,24. 
  • C. 72,00. 
  • D. 36,00.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  mC6H12O6 = 0,2 mol

  mC6H12O6 = 0,2.92%.180 = 33,12 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>