AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ thiết bị chưng cất thường.

  Vai trò của nhiệt kế trong khi chưng cất là

  • A. Đo nhiệt độ của nước sôi. 
  • B. Đo nhiệt độ của chất đang chưng cất.
  • C. Đo nhiệt độ của ngọn lửa. 
  • D. Đo nhiệt độ sôi của hỗn hợp chất trong bình cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>