YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X, este đơn chức Y và andehit Z (X, Y, Z đều no , mạch hở và có cùng số nguyên tử hydro) có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1 : 2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác cho 0,6 mol hỗn hợp E trên tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị m là

  • A. 97,2. 
  • B. 64,8.
  • C. 108. 
  • D. 86,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nH2O = 1,2 → Số H = 2nH2O/nE = 4

  Các chất có cùng số H nên E gồm:

  X là CH3OH (3a mol); Y là HCOOCH3 ( amol); Z là CnH4Oz (2a mol)

  → nE = 3a + a + 2a = 0,6 → a = 0,1

  nCO2 = 3a + 2a + 2na = 1,1 → n = 3

  Z no, mach hở nên Z là OHC-CH2-CHO

  nAg = 2nY + 4nZ = 1 mol

  → mAg = 108 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA